Polska Grupa Odlewnicza

Polska Grupa Odlewnicza S.A. is the parent company of the Capital Group. It is one of the biggest Polish manufacturers of iron and steel castings. The forge manufacturing die forgings and open die forgings is also a part of the Capital Group.

By combining experience, rich tradition, accumulated knowledge, manufacturing facilities, and modern management methods, Polska Grupa Odlewnicza S.A. provides products that meet the high requirements of European norms and standards. Our products are respected both in Poland and on foreign markets.

There are both experienced employees and people just starting their careers in our Group. Our company managers take care to motivate and integrate employees, and support them in developing their professional ambitions.

The work is based on clear rules of cooperation, ethical norms, respect for the rights and dignity of a person.
In the field of human resources management we use modern tools and are perceived as a desirable employer on the market. We are aware that most of us not only look for a friendly and stable employment but also interesting professional projects and a chance to develop our skills. Employees of PGO S.A. can take part in development programs and a substitute staff program.

We believe in our values and we act by them every day, i.e. respect for people, credibility, loyalty, responsibility and faith.

If you are a person who wants to grow, effectively use their professional potential, and you share our values, I hope to hear from you.

 

Dariusz Ginalski, President of the Board of PGO S.A.

1 000+ EMPLOYEES

6 COMPANIES

3 PRODUCTION PLANTS

5 LOCATIONS NATIONWIDE

310 MLN PLN OF INCOME

50 MLN PLN EBITDA

550 MLN PLN CAPITALIZATION*

* concerns PGO S.A. and subsidiaries

PGO in Poland

Iowa Map Śrem Konin Piotrków Trybunalski Katowice Gorlice
Śrem

Konin

Piotrków Trybunalski

Katowice

Gorlice

Select a location for details.

Take a look at our current job offers.

If you cannot find an offer that suits you, send us your resume. It will be booked in the database we consult during the recruitment process.

Our brands:

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij