Call option to sell PGO shares ends successfully

PGO shareholders reacted well when TDJ announced the option to sell the company’s shares at the end of 2020. Through the call itself and the block trade which followed, TDJ will increase its ownership of PGO shares from 68.68% to 95.61%.

Eventually, TDJ intends to secure a total of 100% of PGO shares and votes at shareholders’ meeting, in order to withdraw the company from the Warsaw Stock Exchange.

We are pleased that our offering aimed at PGO shareholders has met with a positive response. The stake achieved within the shareholding structure of the company will allow us to facilitate a compulsory buyout in the next few weeks, following by delisting of PGO from WSE – said Jacek Leonkiewicz, managing partner at TDJ Equity.

The intermediary agent in the tender is the mBank brokerage house.

 

Wezwanie na sprzedaż akcji PGO zakończone z sukcesem

Akcjonariusze PGO pozytywnie zareagowali na ogłoszone przez TDJ pod koniec 2020r. wezwanie do sprzedaży akcji spółki. W ramach wezwania i przeprowadzonej po wezwaniu transakcji pakietowej, TDJ powiększy swój stan posiadania z 68,68 do 95,61% akcji PGO.

Finalnie TDJ zamierza uzyskać łącznie do 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz wycofać Spółkę z GPW.

Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta skierowana do akcjonariuszy PGO spotkała się pozytywnym odzewem. Osiągnięta wielkość udziału w akcjonariacie spółki pozwoli w ciągu kilku najbliższych tygodni ruszyć z procesem przymusowego wykupu, a następnie delistingu PGO. – komentuje Jacek Leonkiewicz partner zarządzający TDJ Equity.

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro maklerskie mBanku.