PGO S.A

PGO S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej. Należy ona do grona największych w Polsce producentów odlewów żeliwnych i staliwnych.  Ponadto w skład Grupy Kapitałowej wchodzi także kuźnia będąca producentem odkuwek matrycowych i swobodnie kutych.

Łącząc długoletnie doświadczenie, bogatą tradycję, posiadaną wiedzę, zaplecze produkcyjne i nowoczesne metody zarządzania, PGO S.A. oferuje produkty spełniające wysokie standardy i normy europejskie. Cieszą się one uznaniem odbiorców zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

W naszej Grupie pracują zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby które zatrudniamy na starcie ich zawodowej kariery. Managerowie spółki dbają o motywację i integrację oraz wspieranie rozwoju i ambicji zawodowych podległych pracowników.

Praca jest oparta na czytelnych zasadach współpracy, normach etycznych, szacunku dla praw i godności człowieka.

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi wdrażamy nowoczesne narzędzia i jesteśmy pożądanym pracodawcą na rynku. Zdajemy sobie sprawę, że większość z nas szuka nie tylko przyjaznej i stabilnej pracy ale również ciekawych projektów zawodowych oraz możliwości rozwoju swoich kompetencji. Zatrudnieni w PGO S.A. pracownicy mają szansę uczestniczyć w programach rozwojowych oraz programie kadry zastępczej.

Wierzymy w nasze wartości i na co dzień wprowadzamy je w życie, tj.: szacunek dla ludzi, wiarygodność, lojalność, odpowiedzialność i wiarę.

Jeśli jesteś osobą, która chce się rozwijać, efektywnie wykorzystywać swój potencjał zawodowy i jednocześnie podzielasz nasze wartości to  zapraszam do kontaktu.

 

Dariusz Ginalski, Prezes Zarządu PGO S.A.

1 000+ pracowników

6 spółek

3 zakłady produkcyjne

5 lokalizacji w kraju

310 mln zł przychodów

50 mln zł EBITDA

550 mln zł kapitalizacji *

* - dotyczy PGO S.A. i spółek zależnych

PGO w Polsce

Iowa Map Śrem Konin Piotrków Trybunalski Katowice Gorlice
Śrem

Konin

Piotrków Trybunalski

Katowice

Gorlice

Wybierz lokalizację, aby zobaczyć szczegóły.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy.

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Nasze marki:

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij