NiUW

Praca w NIUW Glinik – Dołącz do naszego zespołu!

NiUW GLINIK Sp. z o.o. jest producentem narzędzi oraz urządzeń wiertniczych z tradycją sięgającą 1886 roku. Uznana marka i najwyższa jakość produktów stawia NiUW GLINIK w czołówce najlepszych światowych producentów narzędzi wiertniczych. Od roku 2011 jesteśmy częścią TDJ – jednej z największych europejskich grup producenckich działających w branży górniczej oraz przemysłowej.

NiUW GLINIK specjalizuje się w produkcji świdrów trójgryzowych w szerokim zakresie średnic, typów i zastosowań. Połączenie tradycji i nowoczesności pozwala nam na ciągłe doskonalenie naszych produktów i poszerzanie oferty o nowe typy narzędzi i urządzeń wiertniczych.

Największym atutem i wartością NiUW GLINIK są ludzie, ich wiedza, doświadczenie oraz pasja w realizacji nowych wyzwań. W strukturach spółki funkcjonują wyspecjalizowane działy konstrukcyjny, technologiczny, produkcyjny oraz handlowy zatrudniające najwyższej klasy specjalistów.

Oferujemy stabilną pracę w firmie o międzynarodowym zakresie działania. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość szkolenia i rozwoju kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy. Przyjazna atmosfera pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie to nasza propozycja dla Ciebie.

Zapraszamy do współpracy!

Adam Toborek, Prezes NIUW Glinik Sp. z o.o.

140+ pracowników

1 zakład produkcyjny

26 mln zł przychodu

4,8 mln zł EBITDA

Chojnice
Śrem
Konin

Warszawa

Zgorzelec

Kluczbork

Piotrków Trybunalski

Tarnowskie Góry
Bytom Piekary Śląskie
Katowice
Mikołów
Gorlice

Nowy Sącz

NiUW w Polsce i na świecie

Iowa Map Gorlice

Kliknij na mapę, aby zobaczyć ją w powiększeniu.

Wybierz lokalizację, aby zobaczyć szczegóły.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy.

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij