Famur

Grupa FAMUR należy do czołówki światowych producentów maszyn i systemów stosowanych w górnictwie podziemnym, a dzięki akwizycji spółki FAMAK, Grupa stała się także największym w regionie dostawcą systemów przeładunkowych dla energetyki i portów.

Chcemy być preferowanym, globalnym dostawcą systemów wydobywczych i przeładunkowych oraz wspierających ich usługi w oparciu o doskonały produkt i obsługę, pomagając Klientowi odnieść sukces dzięki naszej myśli technologicznej i organizacyjnej.

Posiadamy ponad 85-letnie doświadczenie w projektowaniu i dostawie zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń, które w połączeniu z innowacyjną technologią oraz unikatową wiedzą naszych pracowników, pozwalają nam oferować sprawdzone i konkurencyjne produkty. Jednocześnie, stale poszerzamy ofertę, stając się światowym dostawcą kompleksowych rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu.

Globalny rynek jest dla nas wyzwaniem i szansą. Wierzymy, że kluczem do sukcesu są ludzie, dlatego stawiamy na ich rozwój i profesjonalizm. Stale inwestujemy w kapitał ludzki, stwarzając naszym pracownikom możliwość doskonalenia i realizacji projektów w środowisku międzynarodowym.

Grupa Famur to wyjątkowe miejsce pracy, gdzie wieloletnia tradycja i doświadczenie przenikają się z innowacjami zmieniającymi polski przemysł. Jesteśmy otwarci na młode, ambitne osoby, których niestandardowe pomysły i zaangażowanie pozwolą nam osiągać wspólne sukcesy.

Stanowimy zróżnicowany zespół, wyróżniający się pasją i chęcią podejmowania największych wyzwań. Obecność Grupy na rynku globalnym oraz dostęp do najnowocześniejszych technologii sprawia, że pracownicy FAMUR mogą zrealizować w naszej organizacji karierę, o jakiej zawsze marzyli. Ze swojej strony chcemy budować społeczność pracowników opartą na wartościach i umożliwiać osiąganie sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych.

W naszej codziennej pracy stosujemy zasady fair play, a wartości, którymi kierujemy się w podejmowaniu decyzji biznesowych, pozwalają nam być postrzeganymi jako godny zaufania partner w stosunku do Klientów, Pracowników, Interesariuszy i Społeczności, wśród których działamy.

Wiedza i doświadczenie są dla nas istotne, ale od osób pragnących dołączyć do naszego zespołu przede wszystkim oczekujemy, aby praca była ich pasją, którą pragną rozwijać. Przykładamy ogromną wagę do różnorodności. Chcemy zatrudniać najwybitniejsze umysły, by tworzyć niewyczerpalne źródło pomysłów i możliwości. Wierzymy w zatrudnianie utalentowanych ludzi z różnych środowisk, z różnymi doświadczeniami i stylami, ludzi, którzy chcą się realizować i osiągać sukcesy.

Dlatego jeśli jesteś osobą otwartą na zmiany, wierzysz w swoje możliwości i wytrwale dążysz co celu – czekamy właśnie na Ciebie.

 

Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu Famur S.A.

1 950+ pracowników

10 spółek

5 zakładów produkcyjnych

4 lokalizacje w kraju

7 przedstawicielstw zagranicznych

670 mln zł przychodu

163 mln zł EBITDA

870 mln zł kapitalizacji *

dane dotyczą Famur S.A. i jej spółek zależnych z wyłączeniem Famur Famak S.A.

Famur w Polsce

Iowa Map Piotrków Trybunalski Katowice Gorlice Nowy Sącz
Piotrków Trybunalski

Katowice
Gorlice
Nowy Sącz

Wybierz lokalizację, aby zobaczyć szczegóły.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy.

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij