Famur Famak

FAMUR FAMAK S.A. to światowej klasy dostawca systemów przeładunkowych z ponad 70-letnią tradycją. Nasza firma posiada długoletnie doświadczenie wykonawcze oraz kompetencje w realizacji projektów w systemie „pod klucz”. Dysponujemy własnym biurem projektowym oraz zespołem doświadczonych technologów i projektantów. Możemy pochwalić się obszerną bazą zrealizowanych projektów i referencji. Cechuje nas wysoka jakość produkowanych urządzeń, rzetelność w realizacji każdego projektu oraz otwartość na indywidualne potrzeby naszych klientów.

Stawiając na dynamiczny rozwój poszerzyliśmy zakres naszej działalności o nowe linie biznesowe, w ramach których oferujemy projektowanie i produkcję maszyn dla górnictwa odkrywkowego oraz usługi w zakresie projektowania i budowy obiektów przemysłowych, wyposażonych w instalacje technologiczne do przeróbki i wzbogacania surowców oraz budowy i wyposażenia górniczych wyciągów szybowych.

Naszą ofertę kierujemy do sektora energetycznego, górnictwa, hutnictwa, portów czy przemysłu stoczniowego. Dostarczane przez nas maszyny, ciągi technologiczne znajdują zastosowanie w mechanizacji prac przeładunkowych na otwartych składowiskach materiałów sypkich oraz granulowanych, transporcie wewnątrzzakładowym, transporcie i montażu ciężkich sekcji i bloków przy budowie statków, przeładunku kontenerów, odkrywkowej eksploatacji kopalin w systemie ciągłym, wzbogacaniu i standaryzacji urobku w kopalniach.

Głęboko wierzymy, że posiadając w swoim zespole ludzi o wysokich kompetencjach, zaangażowaniu oraz pasji dostrzeganej w realizacji powierzonych zadań – będziemy zdolni do osiągania coraz lepszych wyników, zapewniając tym samym realizację celów biznesowych firmy i naszych klientów.

Posiadając najwyższe kwalifikacje w zakresie projektowania, produkcji i zarządzania, chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodym pokoleniem, budując tym samym profesjonalny zespół pracowników. Stale poszukujemy osób, które wraz z nami będą realizować znaczące w kraju i na świecie inwestycje oferując produkty i usługi najwyższej jakości.

Dołącz do nas!

Waldemar Łaski, Prezes Zarządu Famur Famak S.A.

540+ pracowników

7 spółek

1 zakład produkcyjny

4 lokalizacje w kraju

131 mln zł przychodu

21 mln zł EBITDA

dane dotyczą Famur Famak S.A. i jej spółek zależnych

Famur Famak w Polsce

Iowa Map Katowice Zgorzelec Kluczbork Wrocław
Zgorzelec

Kluczbork

Katowice
Wrocław

Wybierz lokalizację, aby zobaczyć szczegóły.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami pracy.

Jeżeli nie znajdujesz oferty pracy dla siebie, wyślij nam swoje CV. Znajdzie się ono w bazie danych, do której sięgamy podczas procesów rekrutacji.

Nasze marki:

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje CV

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij