Czy jesteśmy przygotowani na rewolucję technologiczną?
Czy jesteśmy przygotowani na rewolucję technologiczną?

Zmiany technologiczne, ich tempo, zakres oraz wpływ na gospodarkę, życie społeczne, instytucje i relacje międzyludzkie były głównymi tematami sesji plenarnej pt. „Rewolucja technologiczna”, która odbyła się w ramach 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jednym z jej panelistów był Tomasz Domogała, który zwracał uwagę na ogromną prędkość z jaką dzisiaj rozwija się technologia, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji. Podkreślał, że to w tym aspekcie rewolucja technologiczna będzie miała najsilniejszy wpływ na życie ludzi.

W trakcie dyskusji Tomasz Domogała opowiedział również o modelu działalności nowoczesnej firmy inwestycyjnej w dobie dynamicznych zmian, które właśnie teraz, na nowo definiują sposób prowadzenia biznesu.

Jak zaznaczał, dywersyfikacja biznesu jest kluczowa, by firma mogła nadążać za rewolucją technologiczną. Dlatego obecny model inwestycyjny zakłada rozwój TDJ w nowych obszarach. TDJ jest przygotowany na zmiany i bierze czynny udział w transformacji gospodarki dzięki założeniu funduszu w obszarze Venture Capital. TDJ Pitango Ventures inwestuje w innowacyjne, technologiczne startupy o globalnym potencjale rozwoju. Uczestnikiem zmian technologicznych są również przemysłowe spółki portfelowe TDJ, które dzięki konsekwentnemu naciskowi na obszar R&D i wdrażanie innowacji coraz silniej wkraczają w sferę Przemysłu 4.0.