Wezwanie na sprzedaż akcji PGO zakończone z sukcesem

Akcjonariusze PGO pozytywnie zareagowali na ogłoszone przez TDJ pod koniec 2020r. wezwanie do sprzedaży akcji spółki. W ramach wezwania i przeprowadzonej po wezwaniu transakcji pakietowej, TDJ powiększy swój stan posiadania z 68,68 do 95,61% akcji PGO.

 

Finalnie TDJ zamierza uzyskać łącznie do 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu oraz wycofać Spółkę z GPW.

Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta skierowana do akcjonariuszy PGO spotkała się pozytywnym odzewem. Osiągnięta wielkość udziału w akcjonariacie spółki pozwoli w ciągu kilku najbliższych tygodni ruszyć z procesem przymusowego wykupu, a następnie delistingu PGO. – komentuje Jacek Leonkiewicz partner zarządzający TDJ Equity.

 

Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Biuro maklerskie mBanku.