404

page not found

Go back to main page

I Kongres Tutorów Rodzinnych

Instytut Educare zaprasza na I Kongres Tutorów Rodzinnych, który odbędzie się 18 marca 2023 roku w Warszawie. Będzie to pierwsze takie wydarzenie w Polsce! Od początku istnienia Instytutu naszą misją jest edukowanie na temat tutoringu rodzinnego, ponieważ wierzymy, że jest on istotnym narzędziem zmiany edukacyjnej. Kongres będzie spotkaniem tutorów rodzinnych z całego kraju oraz wszystkich osób zainteresowanych tą formą pracy z podopiecznym. Uczestników zaprosimy do udziału w sesjach warsztatowych dla tutorów […]

Educare na konferencji w Rzymie na temat wyzwań w edukacji

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju

Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy

Standardy Jakości Edukacji Spersonalizowanej

Dziennik skuteczności – zaproszenie do udziału w badaniu. 

Tutoring rodzinny – odpowiedź na współczesne wyzwania w szkołach

Rekrutacja: wychowawca / asystent na Wakacje z Pasją

Poszukiwany: Koordynator Regionu

Dołącz do zespołu tutorów w IPR!