Board office

Wspieramy spółki portfelowe w zapewnieniu efektywnego funkcjonowania zarządu i promujemy dobre praktyki korporacyjne.

Jesteśmy multidyscyplinarnym zespołem wspierającym społeczność TDJ i spółki portfelowe w codziennym funkcjonowaniu ich organizacji.

Wspieramy zarządy i rady nadzorcze naszych spółek portfelowych, dostarczając innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają sprawniejsze zarządzanie. Efektywnie reagujemy nie tylko na bieżące wymagania, ale także antycypujemy przyszłe potrzeby spółek w portfolio. W ramach Grupy Operacyjnej współpracujemy i dzielimy się najlepszymi praktykami, co pozwala na ciągłe doskonalenie procesów.

Obszary, w których wspieramy spółki
 • wizyty w najlepszych biurach Grupy
 • dzielenie się Best Practice & Case Studies w ramach Grupy
 • podnoszenie kompetencji zespołów w Grupie
 • organizacja pracy Biura Zarządu
 • digitalizacja i archiwizacja dokumentacji papierowej
 • obsługa klienta/interesariuszy
 • umowy z dostawcami i serwis dla obszaru BZ
 • modelowanie przestrzeni biurowej (zgodnie ze standardami RODO)
 • obieg poczty
 • obieg faktur
 • polityka flotowa na poziomie zarządu
 • rekrutacje w ramach obszaru
Nasz zespół
Marta Lamik dyrektorka biura zarządu
Marek Woźniak kierownik ds. infrastruktury
Tomasz Paryż specjalista ds. infrastruktury
Alina Jędrych asystentka biura zarządu
Dominika Tomaszewska recepcjonistka