Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy

Jak wspierać młodzież w rozwoju na zasadach partnerstwa? Czym jest tutoring i jakie przynosi korzyści?

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów-Wolontariuszy, w którym w trakcie 64-godzinnego cyklu szkoleniowego uczestnicy zostaną przygotowani do pełnienia roli tutorów rozwojowych. Uczestnicy szkolenia podczas przeprowadzania procesów tutorskich w ramach wolontariatu, otrzymają wsparcie w formie superwizji grupowej oraz indywidualnej.

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na latach 2021-2030.

Celem procesu tutorskiego jest zindywidualizowane wsparcie rozwoju osoby tutorowanej przez tutora/tutorkę. Podczas cyklu spotkań uczestnik/czka tutoringu pod okiem tutora/tutorki odkrywa swój kierunek rozwoju, planuje go i realizuje działania. W ramach projektu wsparcie tutora/tutorki mogą otrzymać osoby w wieku 14 – 18 lat. Młodzież może realizować cele w obszarach rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego i edukacyjnego.

Więcej informacji o projekcie: https://tiny.pl/wmpb3 

 

Kto może wziąć udział w Szkole Tutorów-Wolontariuszy?

Projekt skierowany jest do osób w wieku 19-25 lat, mieszkających w województwie śląskim, które chcą w aktywny i innowacyjny sposób wspierać młodzież.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy przez formularz: https://tiny.pl/wmpzt  

Po weryfikacji zgłoszeń wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę rekrutacyjną. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc.

Szukamy osób, które:

  • chcą rozwijać kompetencje w zakresie prowadzenia tutoringu rozwojowego,
  • chcą wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce w formie wolontariatu,
  • są zaangażowane we własny rozwój oraz gotowe do niesienia pomocy innym w ich rozwoju,
  • mają motywację do wzięcia udziału w projekcie,
  • mają możliwość udziału we wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie.

Korzyści dla uczestników:

  • Nabycie wiedzy i kompetencji, która znajdują szerokie zastosowanie,
  • Zdobycie doświadczenia w roli tutora/tutorki,
  • Poczucie satysfakcji z niesienia pomocy innym i wzrost poczucia własnej skuteczności,
  • Udział w upowszechnianiu metody pracy z młodzieżą, jaką jest tutoring rozwojowy.

Harmonogram
Szkoła Tutorów Młodzieżowych – szkolenie

64-godzinny cykl szkoleń przygotowujący do pełnienia roli tutora/tutorki.

Szkolenia planowane są w formie stacjonarnej. Zapewnione są materiały szkoleniowe i posiłek.

Miejsce realizacji szkoleń: Katowice

 

Terminy:

I – 3-4 grudnia

II – 7-8 stycznia

III – 4-5 lutego

IV – 4-5 marca

Wolontariat – luty 2023 – lipiec 2023

W ramach wolontariatu uczestnicy mają za zadanie przeprowadzić dwa procesy tutoringowe dla podopiecznych w wieku 14-18 lat.

Superwizje grupowe – marzec 2023 – maj 2023

Celem superwizji grupowych jest stworzenie przestrzeni do rozwoju i wymiany doświadczeń wśród kadry tutorskiej oraz poszukiwanie najlepszych kierunków pracy z podopiecznymi pod okiem doświadczonych tutorów/rek.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Marta Lewandowska
marta.lewandowska@fundacjatdj.pl