Standardy Jakości Edukacji Spersonalizowanej

Standardy istnieją wszędzie wokół nas, przez co wpływają na wszystkie aspekty naszego życia – od budownictwa po organizację ochrony zdrowia, od zarządzania energią po bezpieczeństwo publiczne czy procesy egzaminacyjne. Stosowanie standardów przyczynia się do rozwiązania wielu problemów.

W Instytucie Educare, który jest częścią naszej fundacji, zawsze bliskie było nam wspieranie wysokiej jakości placówek edukacyjnych. Dlatego Eksperci Instytutu, podjęli wyzwanie doprecyzowania tego, co w edukacji spersonalizowanej jest istotne i co stanowi o jej wyjątkowości. Ostatni rok pracy nad tym tematem, zaowocował Standardami Jakości Edukacji Spersonalizowanej w wersji SJES.0.

Celem definiowania Standardów Jakości Edukacji Spersonalizowanej jest zapewnienie w placówkach edukacyjnych najwyższej i powtarzalnej jakości, zarówno w obszarze prowadzenia placówki jak i kształcenia dzieci i młodzieży. Przygotowane standardy mogą zostać zastosowane w placówkach edukacyjnych każdego typu i na każdym etapie rozwoju, z uwzględnieniem polskich uwarunkowań. Różnice pomiędzy placówkami różnych typów będą się pojawiać nie w kategorii „czy” dany standard będzie spełniony, a jedynie „w jaki sposób” lub – ewentualnie – „kiedy” zostanie w pełni wdrożony.

Jesteś zainteresowany/a tematem wdrożenia standardów w swojej placówce?