Grupa FAMUR przekształca się w holding inwestujący w zieloną transformację i weszła w sektor fotowoltaiczny

Producent maszyn górniczych z portfela TDJ modyfikuje kierunki strategiczne, aby skorzystać z szans i korzyści wynikających z globalnego przechodzenia do niskoemisyjnych gospodarek. Grupa chce stać się liderem zielonej transformacji wśród przedsiębiorstw polskiego zaplecza okołogórniczego. Pierwszym etapem jest wejście w sektor fotowoltaiczny na bazie połączonych zasobów i kompetencji Projekt Solartechnik (P+S), TDJ i Grupy FAMUR. Strategiczna decyzja o rozpoczęciu budowy holdingu inwestującego w zieloną transformację ma pozwolić Grupie FAMUR na osiągnięcie do końca 2024 r. poziomu minimum 70 proc. przychodów niezwiązanych z węglem energetycznym.

Grupa FAMUR w związku z zapowiadanym aktywnym poszukiwaniem dróg rozwoju poza górnictwem zdefiniowała nowe kierunki strategiczne, które obejmują optymalizację aktywów górniczych, przebranżowienie wybranych zakładów produkcyjnych oraz rozwój w kierunku holdingu inwestującego w zieloną transformację, w pierwszej kolejności poprzez wejście w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej oraz rozwiązań PV dla sektora B2B i konsekwentne poszukiwanie atrakcyjnych inwestycji w obszarze związanych z OZE, transportem i logistyką oraz innych perspektywicznych branżach przemysłowych. W ramach modyfikacji kierunków strategicznych Grupa FAMUR podjęła decyzję o rezygnacji z dywersyfikacji w obszarze górnictwa skał twardych (HRM) i skupieniu się na ekspansji w stronę zielonej energetyki.

TDJ jako stabilny i długoterminowy inwestor będzie wspierał Grupę FAMUR w jej ekspansji w nowych kierunkach, a poprzez rozpoczęcie współpracy z Projekt Solartechnik otworzył Grupie  możliwość wejścia w segment PV. Budowa wspólnego podmiotu oraz uzyskane dzięki temu przewagi stanowią platformę do osiągnięcia pozycji znaczącego gracza w obszarze fotowoltaikipodkreśla Tomasz Domogała, przewodniczący rady nadzorczej i właściciel TDJ.

Projekt Solartechnik jest jednym z czołowych podmiotów na polskim rynku odnawialnych źródeł energii z doświadczeniem zdobytym na 10 europejskich rynkach w ramach budowy projektów o mocy ponad 300MW.

– Transformacja energetyczna Polski, choć niewątpliwie jest wyzwaniem dla sektora okołogórniczego, to równocześnie chcemy ją wykorzystać jako katalizator rozwoju Grupy FAMUR. Wejście w sektor fotowoltaiki jest efektem modyfikacji kierunków strategicznych w obliczu zmieniającego się dynamicznie otoczenia gospodarczego. Nasze kompetencje w branży przemysłowej i energetycznej, skala realizowanych przedsięwzięć, silne fundamenty finansowe w połączeniu ze wsparciem ze strony TDJ – stabilnego i długoterminowego inwestora, pozwoliły na rozpoczęcie działań związanych z rozwojem segmentu PV w strukturach Grupy. Natomiast przewagi i  szeroko pojęty kapitał rozwojowy jaki wnoszą we wspólne przedsięwzięcie Famur i  TDJ oraz wyjątkowe kompetencje i doświadczenie zespołu  Projekt Solartechnik,  stanowią unikalną bazę do jego szybkiego i efektywnego skalowania . komentuje Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grupy FAMUR.

Dzięki konsolidacji potencjału trzech firm Grupa FAMUR uzyska ponad 1GW mocy projektów PV w portfelu. Obejmuje on około 130 MW projektów z wygraną aukcją 2019 i 2020, które aktualnie znajdują się w trakcie budowy z przewidywaną realizacją do końca 2021r. oraz ponad 840 MW projektów w trakcie rozwoju.

Nasz profesjonalny zespół deweloperski, własne zaplecze budowlano – realizacyjne oraz biuro projektowe specjalizujące się w projektach PV, sprawiło, że od lat skupiamy się na oferowaniu naszym klientom autorskich rozwiązań i systemów montażowych, budowie własnych instalacji fotowoltaicznych oraz obrocie komponentami. Cieszymy się, że dzięki połączeniu potencjałów Grupy FAMUR, TDJ i Projekt Solartechnik będziemy mogli jeszcze szerzej i efektywniej wspierać rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce, a docelowo na innych rynkach europejskichkomentuje Maciej Marcjanik, prezes zarządu i współwłaściciel Projekt Solartechnik.

W wyniku podjętych działań przez TDJ, P+S oraz Grupę Famur powstanie podmiot, w którym skoncentrowane będą projekty i kompetencje, niezbędne do realizacji planów w obszarze PV. W nowopowstałej strukturze Grupa Famur będzie miała kontrolny pakiet udziałów. W najbliższych kwartałach Grupa rozwijać będzie ofertę usług z zakresu budowy i realizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań PV dla segmentu B2B.