Dołącz do zespołu tutorów w IPR!

Poszukujemy do zespołu fundacji tutorów i tutorki, którzy zaangażują się we współtworzenie Indywidualnego Programu Rozwoju. Przedsięwzięcie jest realizowane w różnych lokalizacjach, w zależności od miejsca zamieszkania uczestników programu, dlatego rekrutujemy osoby z całej Polski.

Chcesz wspierać młodych ludzi w określaniu ich osobistych celów? Pomóc w wyznaczaniu ścieżki rozwoju, umożliwiającej osiągnięcie sukcesu osobistego? Dołącz do naszego zespołu!

Czekamy na Twoje zgłoszenie!
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz poniżej

Szukamy osób, które:

  • chcą wspierać rozwój młodych ludzi,
  • mają przestrzeń w swoim życiu na pracę z innymi,
  • lubią pracować w różnorodnym środowisku,
  • znają i potrafią określić swoje mocne i słabe strony,
  • oddzielają fakty od interpretacji, opinii czy oczekiwań,
  • chcą rozwijać się w zakresie tutoringu.

 

Co oferujemy:

  • atrakcyjny zespół ludzi, którzy robią to, co kochają i stale się rozwijają,
  • bezpieczne warunki pracy – praca z superwizją indywidualną oraz grupową,
  • dwuweekendowe szkolenie wprowadzające do pracy w IPR.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Marek Żydek +48 785 060 125

Formularz zgłoszeniowy:

Jak daleko jesteś gotowy/a dojeżdżać na sesje tutorskie? (wymagane)
Tylko w obrębie własnej miejscowościDo 50 kmDo 100 kmDo 150 km

Jakie opcje dojazdu na sesje tutorskie bierzesz pod uwagę?
Pojazd własnyKomunikacja publiczna


* proszę zaznaczyć cele przetwarzania, na które wyrażana jest zgoda.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju z siedzibą w Katowicach, Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice; KRS: 0000294837, NIP: 9542619605, REGON: 240798176.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych, który możliwy jest poprzez adres mailowy: iod@tdj.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz działania Administratora zmierzające do zawarcia ewentualnej umowy - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres iod@tdj.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.