Wiadomości

Pracownicy Grupy TDJ pomalowali przychodnię w GCZD
18 lipca 2017
400 litrów farby, ponad 60 par rąk chętnych do pracy i bezcenny wymiar pomocy – pracownicy TDJ oraz należących do Grupy spółek FAMUR, PGO i TDJ Estate, a także członkowie i stypendyści Fundacji TDJ uczestniczyli w niecodziennej inicjatywie malowania przychodni Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie. Finał akcji miał miejsce 16 lipca. Malowanie wewnętrznych ścian przychodni szpitala dziecięcego w GCZD zaplanowano na pięć kolejnych weekendów, począwszy od 23 czerwca br. W projekt zaangażowali się pracownicy zarówno stanowisk z obszaru produkcji i administracji, po menedżerów włącznie, ze spółek TDJ, FAMUR, PGO, TDJ

Ogromne zainteresowanie akcjami Famuru sprzedawanymi przez TDJ. W efekcie transakcji Famur pozyska 400 mln zł na przejęcie Kopeksu, realizację kluczowych inwestycji oraz intensyfikację wdrażania strategii Go Global.
7 czerwca 2017
W ofercie prywatnej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, TDJ Equity I przydzieliło 97.294.000 akcji Famuru po cenie 5,5 PLN, stanowiących 20% w kapitale zakładowym. Transakcja została przeprowadzona w ramach procesu budowy przyśpieszonej księgi popytu (ABB). Globalnym koordynatorem oferty i zarządzającym księgą
W ramach wizyty delegacji z Argentyny na Śląsku zaprezentowano potencjał polskich firm górniczo-energetycznych
14 czerwca 2017
Rozmowy międzyrządowe, zwiedzanie zakładów produkcyjnych połączone z prezentacją potencjału polskich spółek z branży wydobywczej i sektora energetycznego oraz podpisanie listu intencyjnego pomiędzy krajowymi firmami i największą spółką górniczą w Argentynie – to główne punkty programu oficjalnej wizyty przedstawicieli tego kraju,

Nowy fundusz na rynku: TDJ Pitango Ventures
31 maja 2017
210 milionów złotych zainwestuje w polskie spółki technologiczne rozpoczynający działalność polsko-izraelski fundusz TDJ Pitango Ventures. Stoją za nim krajowy kapitał i doświadczenie biznesowe polskiej prywatnej firmy inwestycyjnej TDJ oraz niespotykane w branży 25 lat inwestowania w projekty w obszarze VC izraelskiego Funduszu Pitango. Uruchomienie podmiotu to efekt współpracy z Narodowym

Wyszukiwarka
Archiwum
» Lipiec 2017 (1)
» Czerwiec 2017 (2)
» Maj 2017 (2)
» Marzec 2017 (2)
» Luty 2017 (2)
» Styczeń 2017 (1)
» Czerwiec 2016 (2)
» Maj 2016 (1)
» Marzec 2016 (3)
» Luty 2016 (2)
» Styczeń 2016 (3)
» Listopad 2015 (3)
» Lipiec 2015 (1)
» Marzec 2015 (3)
» Maj 2014 (1)
Kopex w Grupie TDJ
Kontakt dla mediów
tel. +48 32 608 29 85
e-mail: tdj@imagopr.pl
Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij