TDJ
Foundation

Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa

Co robimy?

miniatura
PROGRAMY
Edukacyjno-Rozwojowe
SPRAWDŹ
miniatura
KSZTAŁCENIE
KADR
SPRAWDŹ
miniatura
PRZEDSZKOLA SPRAWDŹ
miniatura
CAMPUS SPRAWDŹ

Dlaczego?

Naszym celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość służąc innym. TDJ Foundation powołaliśmy, aby umożliwić dzieciom i młodzieży dostęp do jak najlepszych praktyk edukacyjnych. Chcemy dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą w obszarach edukacji i rozwoju, realizując własne programy dla dzieci, młodzieży i dla osób pracujących w edukacji. 

IMPACT RAPORT Fundacji 2021/2022

Projekty dofinansowane

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje obecnie projekt pt. : „Młodzi na rzecz młodych: Śląska Szkoła Tutorów- Wolontariuszy”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na rzecz dzieci i młodzieży.

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Fundacja TDJ na rzecz Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie pt. „Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ”, którego celem jest rozwój instytucjonalny i realizacja misji Fundacji – wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin w rozwijaniu kompetencji i odkrywaniu pasji, by mogli świadomie i odpowiedzialnie budować swoją przyszłość, służąc innym.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa – przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
486
osób rocznie w naszych programach rozwojowych
2000
beneficjentów objętych wsparciem
25
osoby otrzymały stypendium na zagraniczną naukę
70
współpracowników, wychowawców i ekspertów ds. edukacji i rozwoju
424
nauczycieli biorących udział w warsztatach i szkoleniach

Zespół

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

TOMASZ DOMOGAŁA

Przewodniczący Rady Fundacji

Powołał TDJ Foundation, aby udzielać wsparcia dzieciom pracowników Grupy TDJ poprzez inwestowanie w ich proces kształcenia i oferowanie wyjątkowych możliwości rozwoju.

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

CZESŁAW KISIEL

Członek Rady Fundacji

Odpowiedzialny za ład korporacyjny w całym TDJ, z którą związany jest od roku 1992. W wielu jej spółkach pełnił funkcje zarządcze, biorąc aktywny udział w licznych procesach inwestycyjnych i akwizycyjnych. Obecnie zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych wielu podmiotów grupy kapitałowej TDJ. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomika Produkcji. Absolwent Podyplomowych Studiów Menedżerskich opartych o strukturę MBA, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

OLIWIA KWIATKOWSKA

Prezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na specjalizacji Finanse Przedsiębiorstw oraz uzyskała Joint Master Degree w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Aktywami (Quantitative Asset and Risk Management) na University of Applied Sciences BFI Vienna przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Oliwia Kwiatkowska jest związana z TDJ Foundation od 2014 roku, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Odpowiada za działalność operacyjną, rozwój i zarządzanie strategiczne piątego obszaru działalności TDJ, inwestującego w edukację i rozwój młodych ludzi.

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

DOBROCHNA LAMA

Wiceprezes Zarządu

Partner Zarządzająca w TDJ Foundation. Jest absolwentką studiów magisterskich na Sydney University w Australii oraz studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów edukacyjnych, które zdobywała jako nauczyciel, dyrektor szkoły, trener i konsultant dla kadr zarządzających i nauczycieli, w tym również dla placówek edukacyjnych za granicą. Z TDJ Foundation jest związana od 2019 roku. Odpowiada za zarządzanie strategiczne, działalność operacyjną i rozwój fundacji w szczególności w obszarze edukacji spersonalizowanej, działalność Instytutu Educare, prowadzenia placówek oświatowych oraz za bieżące wsparcie Projektu Campus.

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

KRZYSZTOF MIKUŁA

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli i liderów Projektu Edukacyjnego Węgielek. Od wielu lat zaangażowany jest w przedsięwzięcia społeczne i edukacyjne, m.in. współtworzył pierwszą na Śląsku elitarną szkołę dla młodych liderów „Kuźnia”. Z TDJ Foundation związany jest od 2021 roku, gdzie odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii wspierania sieci placówek edukacyjnych, prowadzonych w modelu edukacji spersonalizowanej.

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

MAGDALENA KOBYLIŃSKA

Dyrektor ds. Operacyjnych

Odpowiedzialna za komunikację oraz koordynację nowych projektów w fundacji. Jest absolwentką studiów magisterskich na wydziale handlu zagranicznego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w Renault Polska Sp. z o.o., gdzie została TOP-10 managerem w roku 2005 za realizację wyników oraz zaangażowanie w osiąganie celów. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora ds. Korporacyjnych w Stowarzyszeniu Sternik, będąc jednocześnie członkiem Zarządu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi oraz w tworzeniu optymalnych rozwiązań i struktur organizacyjnych. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz marketingu i komunikacji.

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Dyrektor ds. Projektów Edukacyjno-Rozwojowych

BARTŁOMIEJ MARSZAŁEK

Dyrektor ds. Projektów Edukacyjno-Rozwojowych

Z powodzeniem współtworzył projekty, które obejmowały rekrutację i wyszkolenie ponad 100-osobowej kadry wychowawczej, tutorskiej i eksperckiej, pracującej z blisko 500 dziećmi i młodzieżą w Polsce. Trener, psycholog, badacz efektów empowermentu psychologicznego i społecznościowego, wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Zaangażowany w budowanie Campus Bemke - wyjątkowego miejsca na edukacyjnej mapie Polski. Od 2012 aktywnie zaangażowany zawodowo w realizację projektów społecznych. Absolwent Uniwersytetu SWPS, kierunku Psychologii Rozwoju Osobistego i Coachingu. Prelegent min.: Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetu SWPS w 2014, Międzynarodowego Kongresu Tutoringu w Kijowie w 2020. W latach 2013/2014/2015 otrzymał Nagrodę Rektora VIS (Very Important Student) za osiągnięcia na tle społecznym. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec, pasjonat wędrówek górskich.

JUSTYNA GŁÓWKA

Starszy Kierownik Projektów

JUSTYNA GŁÓWKA

Starszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie programu edukacyjnego iPower opartego na formule pracy 1:1 oraz mini projektach skierowanych do społeczności lokalnej. Tworzy sieć kontaktów koordynatorów, tutorów oraz szkół. Odpowiada za współpracę z Ambasadorami społeczności TDJ i spółek portfelowych, realizując wspólnie rekrutację do programów młodzieżowych.Od prawie siedmiu lat wspiera procesy komunikacyjne i zarządza projektami w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach komercyjnych. Poprzednio szefowa zespołu budowanego od podstaw i zarządzanego w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ma szeroką praktykę z zakresu projektowania i prowadzenia konsultacji społecznych skupiających się na dialogu oraz podejmowania odpowiedzialności za wspólne działania.

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Małgorzata Dudek-Wąs

Kierownik Projektów

Odpowiada za rozwój i realizację projektu Wakacje z Pasją. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunkach Kultury Mediów oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Związana z harcerstwem od ponad 15 lat. Od 2016 roku kieruje jednym z największych hufców harcerskich w Polsce. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wyjazdach wakacyjnych, gdzie występowała w roli wychowawcy i kierownika.

ELŻBIETA WAGNER

Dyrektor NODN Instytut Educare

ELŻBIETA WAGNER

Dyrektor NODN Instytut Educare

Odpowiedzialna za kierowanie projektami szkoleniowymi Instytutu Educare w szczególności za współtworzenie programów kształcenia w Zespole Programowym, współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz kierowanie działaniami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem projektu. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych. Doświadczenie w obszarze edukacji zdobyła pracując dla organów prowadzących szkoły niepubliczne, a także jako dyrektor jednej ze szkół edukacji spersonalizowanej. Jest pasjonatem edukacji, szczególnie modelu opartego o personalizm.

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

JOANNA KICIOR

Ekspert programowy

W Instytucie Educare odpowiedzialna za współpracę z trenerami w zakresie przygotowania szkoleń oraz z placówkami edukacyjnymi w obszarze projektów wdrożeniowych. Wspiera zespół programowy również od strony administracyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Historia. Ukończyła studia podyplomowe z Doradztwa zawodowego z coachingiem i pośrednictwa pracy oraz z zakresu Wiedzy o społeczeństwie. Jest nauczycielem mianowanym z wieloletnim stażem w pracy w szkole edukacji spersonalizowanej oraz tutorem rodzinnym.

Marta Lewandowska

Młodszy Kierownik Projektów

Marta Lewandowska

Młodszy Kierownik Projektów

Odpowiedzialna za koordynowanie, administrowanie i realizowanie projektów młodzieżowych. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku Zarządzanie (specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz studentka tego samego kierunku na poziomie magisterskim na specjalności Zarządzanie Projektami Międzynarodowymi. Pełniła rolę tutorki w dwóch edycjach Indywidualnego Programu Rozwoju oraz rolę wychowawcy na Wakacjach z Pasją. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w koordynowaniu projektów zdobywała na przestrzeni wielu lat w ramach wolontariatu na rzecz różnych organizacji oraz poprzez aktywne działanie w organizacjach studenckich.

Anna Rodzik

Ekspert ds. komunikacji

Anna Rodzik

Ekspert ds. komunikacji

Małgorzata Jagiełło

Asystent Kierownika Projektów

Małgorzata Jagiełło

Asystent Kierownika Projektów

Wiktoria Chachura

Stażystka

Wiktoria Chachura

Stażystka

Aktualności

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException

11/22/23

TDJ Foundation
🌟 Wiesz, co może ulepszyć Twój dzień? Fakty o wdzięczności! 💡 Dziękowanie to nie tylko kulturalny gest, ale też trening dla mózgu. 💪🧠 Odkryj, dlaczego wdzięczność to klucz do lepszego samopoczucia i sukcesów. 🌈🚀A ty praktykujesz wdzięczność? Podziel się swoimi sposobami w komentarzu! 💪___________________________wdzięczność | radość | dziękowanie | praktykowanie | dziennik | rozwój osobisty#wdzięczność #radość #Edukacja #młodzież #rozwójosobisty #fundacja #TDJFoundation #społeczność #rozwój ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/17/23

TDJ Foundation
Mamy super wieści, którymi musimy się z wami podzielić! 🎉 Marta Ćwiertnia nasza specjalistka ds. fundraisingu w TDJ Foundation, właśnie zaliczyła kurs fundraisingu zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Polish Fundraising Association! 🚀🧙‍♀️💰 Kurs rozpoczął się w kwietniu 2022, a wczoraj było finale – gala wręczania certyfikatów! 🎓🎈🎓🎈Marta nie tylko rozwinęła swoje umiejętności, ale też pokazała, że dla niej nauka to nie przelotna sprawa! 💪 To nie tylko certyfikat – to dowód, że warto inwestować w siebie i ciągle się rozwijać! 🌱💡Niech te nowe umiejętności przyniosą nam jeszcze więcej świetnych akcji i funduszy w naszej misji! 🌍💙__________Działanie realizowane w ramach zadania pt.: „4 razy S – Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ” współfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego#rozwijamykompetencje #fundacja #TDJFoundation #rozwój #kompetencje #rozwojosobity #nowemożliwości #Edukacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/14/23

TDJ Foundation
🚀 Wakacje z pasją już na horyzoncie! 🌞Szukamy ludzi zakochanych w nauce, gotowych na przygodę edukacyjno-rozwojową! 🧪 Czy jesteś ekspertem w matematyce, fizyce, informatyce, biologii czy historii? 📚 Chcemy, abyś podzielił się swoją pasją podczas naszego wyjątkowego turnusu 11-17 sierpnia w Morsku! 🏖️🔍 Kogo szukamy? Osób, które potrafią zaszczepić fascynację nauką w dynamiczny i interaktywny sposób! 🌈 Jeśli umiesz przekazywać wiedzę w sposób przystępny i inspirujący, a jednocześnie lubisz robić to w nietypowy sposób, to jesteśmy zainteresowani współpracą z Tobą! 💡🚀 Nasz obóz to nie tylko lekcje — to prawdziwa naukowa przygoda! 🚀 Tworzymy, eksperymentujemy, uczymy poprzez doświadczenie. Jeśli jesteś gotów na niezapomniane wakacje pełne naukowej pasji, to czekamy na Ciebie! 🚀🔬Wyślij swoje zgłoszenie przez formularz: forms.office.com/e/8UrhMnTMAa__________________#wakacje #wakacjezpasja #rozwój #ofertapracy #praca #młodzież #Edukacja #fundacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/08/23

TDJ Foundation
🎮 Szukamy — Gamification Instructor! 🏆 Cześć, miłośniku sportu i zabawy! Czy jesteś gotowy na niezapomniane Wakacje z Pasją? 🌞🏀🎲 Jesteśmy zespołem pełnym pasji, otwartości i życzliwości i poszukujemy kogoś wyjątkowego do naszej ekipy! Jeśli masz ducha rywalizacji i uwielbiasz pracować z dziećmi, to jesteśmy zainteresowani właśnie Tobą! 🤹‍♂️ ⛺ Obóz wakacyjny📍 Ośrodek Morsko Plus🗓️ 28 lipca – 3 sierpnia 2024🎯 Temat: Gamification (sporty grupowe, quizy, logiczne zagadki, LARP, gry planszowe, RPG)Wyślij swoje zgłoszenie przez formularz: forms.office.com/e/8UrhMnTMAa Jeśli jesteś gotowy na wakacyjną przygodę, pełną gier, zabaw i radości, to czekamy na Twój udział w naszym zespole! 💪😄_________________________________________Instruktor | wakacje | pasja | rozwój osobisty | edukacja | młodzież | oferta pracy#rozwójosobisty #fundacja #zabawa #wakacje #Holidays #pasja #młodzież #ofertapracy #praca #rekrutacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

11/06/23

TDJ Foundation
Ostatni weekend października był dla nas czasem rozwoju i zmian! 💥 Za nami rozpoczęcie Indywidualnego Programu Rozwoju 2023/2024! 🙌IPR to program, który pozwala rozwinąć skrzydła i zatroszczyć się o swój rozwój poprzez udział w tutoringu oraz weekendowych zjazdach.🌟 W tej edycji mamy wielu nowych uczestników/czek, którzy po raz pierwszy doświadczą procesu tutoringowego! Ale IPR to również przestrzeń dla absolwentów — ich też nie zabrakło na zjeździe! Tegoroczny IPR rozpoczęliśmy pełną parą! Była integracja, mnóstwo warsztatów i ćwiczeń, dwie prelekcje, a przede wszystkim — nowe znajomości. 💬💪Uczestnikom i uczestniczkom oraz kadrze tutorskiej życzymy powodzenia w rozwoju i trzymamy za Was wszystkich kciuki. Do zobaczenia w styczniu!Działanie zrealizowano w ramach zadania pt. "4 razy S - Silna, Stabilna, Skoncentrowana na Społeczności Fundacja TDJ" współfinansowanego ze środków Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #PROO. Komitet do spraw Pożytku Publicznego._________________radość | uśmiech | wspólnie spędzony czas | młodzież | tutoring | rozwój osobisty#rozwojosobisty #zabawa #śmiech #młodzież #edukacja #fundacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/31/23

TDJ Foundation
Zdjęcie w tle profilu „TDJ Foundation” ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/27/23

TDJ Foundation
Dołącz do nas jako instruktor/ka!🧡Czy kochasz pracować z drewnem, malować, tańczyć lub masz inną pasję, którą chcesz podzielić się z innymi? Dołącz do naszego zespołu instruktorów! 🤗Oferujemy pracę w pasjonującym zespole projektowym, w którym ceni się szacunek, otwartość, dobrowolność i życzliwość. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i kreatywność. 🩷Nasze obozy podzielone są turnusy, o różnej tematyce. To połączenie integracji i dobrej zabawy, ale również wspólnej motywowanie się do nauki oraz odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań. 🥰🤩Wejdź w bio i zgłoś się jako instruktor/ka! 🩷Rekrutacja trwa do 17 listopada. Dołącz do nas i pomóż innym odkryć swoją pasję!_____________________________rekrutacja | pracownik | wakacje | praca | instruktor | edukacja | oferta pracy#wakacje #TDJ #pasja #zaangażowanie #Edukacja #młodzież #praca #ofertapracy #fundacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/27/23

TDJ Foundation
Dołącz do nas jako instruktor/ka!🧡Czy kochasz pracować z drewnem, malować, tańczyć lub masz inną pasję, którą chcesz podzielić się z innymi? Dołącz do naszego zespołu instruktorów! 🤗Oferujemy pracę w pasjonującym zespole projektowym, w którym ceni się szacunek, otwartość, dobrowolność i życzliwość. Jesteśmy otwarci na Twoje pomysły i kreatywność. 🩷Nasze obozy podzielone są turnusy, o różnej tematyce. To połączenie integracji i dobrej zabawy, ale również wspólnej motywowanie się do nauki oraz odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań. 🥰🤩Zgłoś się jako instruktor/ka przez link: forms.office.com/e/8UrhMnTMAa ! 🩷Rekrutacja trwa do 17 listopada. Dołącz do nas i pomóż innym odkryć swoją pasję!_____________________________________rekrutacja | pracownik | wakacje | praca | instruktor | edukacja | oferta pracy #wakacje #TDJ #pasja #zaangażowanie #Edukacja #młodzież #praca #ofertapracy #fundacja ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/25/23

TDJ Foundation
🟠 Zapraszamy do współpracy — INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORKI. Wakacje z Pasją to autorski program edukacyjno-rozwojowy dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat realizowany w ramach półkolonii zimowych, letnich oraz podczas wyjazdowego wypoczynku. 🧡 Nasze obozy podzielone są turnusy, o różnej tematyce. To połączenie integracji i dobrej zabawy, ale również wspólnej motywowanie się do nauki oraz odkrywanie i rozwijanie własnych zainteresowań. 🥰🤩 Jeśli masz pasję i kochasz dzielić się nią z innymi, to właśnie oferta dla Ciebie! Do Twoich obowiązków będzie należało:- prowadzenie zajęć w trzech grupach wiekowych,- opracowania wspólnie z zespołem projektowym programów warsztatów, ustalonymi metodami pracy na obozie,- współtworzenie z zespołem projektowym scenariusza finału- budowanie dobrej atmosfery podczas zajęć z uwzględnieniem komunikacji bez przemocy, zgodnie z zasadą dobrowolności.Zależy nam na dobrej atmosferze i zaangażowaniu, a także na komunikacji bez przemocy. 🫶Pojawiliśmy się tu właśnie dla Ciebie — to wyjątkowa okazja, aby dołączyć do naszego Zespołu. Zapraszamy! 🧡👇 Link do formularza zgłoszeniowego: forms.office.com/e/8UrhMnTMAa ... See MoreSee Less
View on Facebook

10/05/23

TDJ Foundation
🔥 Czy czujesz, że Twoja praca przestaje Cię satysfakcjonować? Czy wypalenie zawodowe stało się dla Ciebie realnym wyzwaniem? Nie jesteś sam(a)! 🙁🚀 Mamy dla Ciebie dobre wieści! Zapraszamy Cię na nasz DARMOWY webinar na temat wypalenia zawodowego. 🌟 🗓 Data: 12.10.2023 r. (czwartek)📍 Miejsce: Online — wygodnie z domu! 👉 Link: crm.tdjfoundation.pl/forms/wypaleniezawodowe Na tym webinarze dowiesz się: ✅ Co to jest wypalenie zawodowe i jakie są jego objawy. ✅ Jakie czynniki wpływają na wypalenie zawodowe i jak ich unikać. ✅ Jak rozpoznać swoje zainteresowania i pasję, aby odnaleźć satysfakcjonującą ścieżkę kariery. Nie czekaj! To szansa na odkrycie nowych perspektyw zawodowych i sposobów na uniknięcie wypalenia. 💪 Zapisz się już teraz! _______________________________________#wypaleniezawodowe #Webinar #kariera #RozwójZawodowy #samoocena #znajdźswojąniszę #TDJ #TDJFoundationnauka | edukacja | webinar | social media ... See MoreSee Less
View on Facebook
załaduj więcej

Podaruj 1,5% podatku na kształtowanie kompetencji XXI wieku

Tworząc nasze projekty edukacyjno-rozwojowe skupiamy się na budowaniu relacji, tworzeniu społeczności opartej na wartościach, w której dajemy młodym ludziom przestrzeń do rozwoju swoich kompetencji i świadomego budowania swojej przyszłości 😊.

Sercem naszych działań jest skupienie się na kształtowaniu w młodych kompetencji XXI wieku, w których skład wchodzi m.in.: umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odporność na stres, krytyczne myślenie i poczucie skuteczności. Nasze badania co roku weryfikują i potwierdzają, że właśnie w tych obszarach zachodzą największe zmiany wśród naszych uczestników/czek. Po projekcie zawsze pytamy ich: „Jaką zmianę widzę w sobie po zakończeniu projektu?” a oto kilka z ich odpowiedzi:

  • „Zrozumiałam, że wszelkie swoje myśli i plany warto przelać na papier, a także mniej przeraża mnie poznawanie nowych ludzi i udawanie się w miejsca, gdzie mogę nikogo nie znać”.
  • Zupełnie zmieniłam podejście do życia, prowadzę teraz zdrowy styl życia, który mnie satysfakcjonuje i odzyskałam motywację, która utraciłam podczas pandemii”.
  • „Bardzo dużą. Wraz z fundacją bardzo otwieram się na ludzi, wiele pracowałam w kwestii pewności siebie i zrozumienia innych. Dlatego widzę, że wykonałam dużą pracę, zmieniam się cały czas, a Fundacja mi w tym pomogła”.

Czytając te wypowiedzi, serce nam rośnie, ponieważ widzimy za nimi twarze tych osób. Te uśmiechy na koniec projektu i oczy, w których widać odwagę do podejmowania działań i chęć nauki.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy rozwijać się jako fundacja i kształtować kompetencje XXI wieku u młodych osób. Twój 1,5% podatku przekazany na Fundację TDJ, to gwarancja dobrze przekazanych środków 🧡.

Wpisz w PIT nr KRS 0000294837.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Pobierz program PIT
Przekaż 1,5%

Dokumenty

Skontaktuj się z nami

TDJ Foundation

Biuro:
Aleja Roździeńskiego 1a
40-202 Katowice
e-mail: fundacja@tdj.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.

KRS: 0000294837
NIP: 9542619605

RODO