Oferta dla top menedżerów

Przewagę Grupy TDJ tworzą ludzie – wyjątkowi i profesjonalni

Nasza firma dynamicznie się rozwija – umocniliśmy pozycję w tradycyjnym dla nas obszarze Equity, zbudowaliśmy prężnie działający obszar Estate, rozpoczynamy intensywne wejście w obszar Venture, w przyszłości chcemy rozwinąć działalność Finance. Wszystko to tworzymy we współpracy z wybitnymi ludźmi, którzy są zdolni do wygrywania nawet z najlepszą zagraniczną konkurencją.

W naszej firmie wiemy, że za każdym sukcesem biznesowym stoi nie tylko lider, ale przede wszystkim zgrany zespół zmotywowanych i zaangażowanych ludzi, otwartych na nowe wyzwania i rozwijanie kompetencji, którzy w największym możliwym stopniu wykorzystują swoje najsilniejsze strony i umiejętności. Dlatego opieramy się na osobach, dla których naturalną praktyką zawodową jest budowanie i rozwijanie takich właśnie zespołów. Jednocześnie pracujemy wyłącznie z ludźmi, którym bliskie są nasze firmowe wartości.

Zapraszam do współpracy z nami wszystkich utalentowanych i kompetentnych menedżerów, którzy chcą osiągnąć sukces – dla siebie i dla firmy.

Szukamy ludzi myślących długoterminowo – takich, którzy chcą brać udział w budowaniu realnej wartości TDJ w jej wieloletniej strategii; – takich, którzy wspólnie z nami będą pracowali, aby osiągać nasz główny cel, którym jest zwrot z zainwestowanego kapitału.

Jeżeli jesteś osobą głodną sukcesu, samodzielną, zdeterminowaną, wytrwałą i jednocześnie profesjonalną, a nasza Misja i Wartości do Ciebie przemawiają, to TDJ jest miejscem dla Ciebie.

 

Tomasz Domogała,

Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ S.A.

 

ikonka-pdf   Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją biznesową Grupy TDJ: kliknij, aby pobrać

5 500+ pracowników

16 zakładów produkcyjnych

14 lokalizacji w kraju

7 oddziałów zagranicznych

1,5 mld zł przychodu *

273 mln zł EBITDA *

1,6 mld zł kapitalizacji **

* - na podstawie wstępnych danych finansowych za rok 2015
** - dotyczy Famur S.A., PGO S.A., Zamet Industry S.A. i spółek zależnych

Jeżeli odnosisz sukcesy, chcesz budować strategie inwestowania, masz odwagę w odpowiedzialny sposób podejmować decyzje, chcesz podjąć się wyzwania pomnażania kapitału – zapraszam do współpracy.

Join Us!

Press CTRL key to choose more than one company.

Send your application files

There is no limit on the number of attached files. Maximum size of all attachments is 5 MB.

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Browse

Another file
Delete last file
Delete all files

 I hereby agree for processing the following personal information for current and future recruitment purposes. I am aware my personal information may be shared only to the extent necessary to carry out the recruitment process by all the companies mentioned in this document. I am also aware that these companies may store data concerning in particular, but are not limited to, following categories: full name, address and phone number, date of birth, education, previous employment, personal identity number, to implement and manage my recruitment process Personal data. I am aware I have a right to examine my stored personal data, to correct them when necessary, and to have them removed from the database. I acknowledge that I have read this agreement concerning the use of my personal data and I agree for processing of that data to the specified extent. I am aware that lack of consent to share and store my personal data will result in my application not being taken into consideration during recruitment processes.

captcha
Zamknij
Dołącz do nas!

Wybierz wiele pozycji przytrzymując klawisz CTRL podczas kliknięcia.

Prześlij swoje dokumenty aplikacyjne

Ilość załączników jest nieograniczona. Maksymalny rozmiar wszystkich załączników wynosi 5 MB.

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Przeglądaj

Kolejny plik
Usuń ostatni z plików
Usuń wszystkie załączone pliki

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie trwających i przyszłych procesów rekrutacji. Rozumiem, że moje dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji wszystkim pracodawcom wymienionym w powyższym oknie dialogowym. Jednocześnie jestem świadomy, że w/w pracodawcy mogą przechowywać, w szczególności, choć nie tylko, następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer PESEL w celach wdrożenia, administrowania i zarządzania procesem rekrutacyjnym dotyczącym mojej osoby („Dane osobowe”). Rozumiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą wykorzystywania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie powyższym zakresie. Rozumiem, że brak wyrażenia zgody na udostępnienie i przechowanie danych osobowych powoduje, iż aplikacja nie zostanie wzięta pod uwagę w procesach rekrutacyjnych.

captcha
Zamknij